درخواست پذیرش
رویدادها

اعلان فراخوان ها

فراخوان های فعال

مهلت ثبت نام به پایان رسیده است
رایگان

برندینگ محصولات و دسترسی به بازار و اسرار تجاری

◼ سه شنبه 19 اسفند
◼ شنبه 23 اسفند

مرکز نوآوری اروندتک برگزار می کند

برندینگ محصولات و دسترسی به بازار

مدرس: دکتر ساناز جوادی مشاور حقوقی سازمان ملل و اتحادیه اروپا

اسرار تجاری

مدرس: دکتر ساناز جوادی مشاور حقوقی سازمان ملل و اتحادیه اروپا

تعداد
 
 
 
 
 

مرکز نوآوری اروندتک برگزار می کند

  • مدرس :دکتر ساناز جوادی
  • تاریخ :سه شنبه 19 اسفند و شنبه 23 اسفند
  • ساعت : 19:00
  • گواهینامه : ندارد

فراخوان های مشابه

هیج فراخوان مشابهی وجود ندارد

منتظر فراخوان های دیگر ما باشید ثبت نام در خبر نامه
بستن

فراخوان های فعال

ظرفیت باقی مانده: 300
بنابر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌دانند.

پست عنوان