درخواست پذیرش
رویدادها

آخرین اخبار ما

آخرین اخبار تکنولوژی و فناوری اطلاعات را از وبلاگ اروندتک بخوانید

ورود 100 استارت آپ به خوزستان

با توجه به وجود طرح های متنوع استارت آپی در استان و خوزستان و نبود امکانات لازم جهت رشد این طرح ها تاکنون، کاروان 100 استارت آپ با همکاری شتابدهنده اروندتک وارد استان خوزستان شده تا بتواند در راستای سرمایه گذاری و راهبری بر روی تیم های فعال و دارای محصول اولیه در استان سرمایه گذاری نمود.

مطالعه بیشتر

مرحله ی دوم سرمایه گذاری شتابدهنده اروندتک

به دنبال معرفی بیشتر شتابدهنده در استان و ایجاد زمینه ی رشد و همراهی جهت تبدیل ایده های قوی و یا طرح های در مرحله MVP به طرح های قابل تجاری سازی و همراهی در توسعه محصول مرحله دوم سرمایه گذاری شتابدهنده اروندتک آغاز گردیده است.

مطالعه بیشتر

آشنایی با شتابدهنده با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه صنعت نفت

ولین رویداد آموزشی آشنایی با راه اندازی استارت آپ با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه صنعت نفت به صورت غیر حضوری برگذار می گردد: با توجه به ظرفیت های بسیار استان خوزستان در صنایع نفتی و پتروشیمی شتابدهنده اروندتک با همکاری معاونت پژوهشی دانشگاه صنعت نفت اقدام به برگزاری سلسله رویدادهای آموزشی خود کرده است. در فرایند این رویدادها دانشجویان با ظرفیت های اجرایی شتابدهنده و منابع آن آشنا شده تا پس از آن در صورت تمایل اقدام به تشکیل تیم در شتابدهنده نمایند.

مطالعه بیشتر
بنابر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌دانند.

پست عنوان