مرکز نوآوری اروند تک

بزرگ ترین شتابدهنده استان خوزستان

مرکز نوآوری اروندتک

لمس همراهی تبدیل ایده به محصول

اروندتک، اولین و بزرگ ترین شتابدهنده استان است

مرکز نوآوری در تلاش است تا با حمایت از ایده های کوچک و بزرگ و خصوصا ایده هایی که می توانند در خصوص کاهش اپیدمی کرونا موثر باشد با حمایت مادی و معنوی تا زمان تجاری سازی محصولات در کنار شما باشد.

حوزه های فعالیت

و هر ایده خلاقانه در جهت ساده سازی زندگی …

خدمات شتابدهنده

سرمایه‌‌گذاری

شبکه‌سازی

فضای کار مجهز

منتورینگ

مشاوره تخصصی

آموزش

0
درخواست پذیرش
0
دعوت به مصاحبه
0
پذیرش و سرمایه گذاری

واحد کسب و کار اروندتک

گالری

رویدادها

اخبار و بلاگ

همراهان