درخواست پذیرش
default alt

رویدادها و فراخوان ها

تمامی رویدادهای مرکز نوآوری اروندتک تا به امروز

مرتب سازی
بنابر تعریف سازمان ملل در سال ۱۹۸۶، امنیت غذایی را دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات برای داشتن یک جسم سالم می‌دانند.

پست عنوان