|

اختتامیه بوت کمپ مدیریت شبکه های اجتماعی مرکز نوآوری اروندتک

اختتامیه بوت کمپ تولید محتوا و مدیریت شبکه های اجتماعی مرکز نوآوری اروندتک برگزار شد. این بوت کمپ تابستانه ۳ ماهه که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) در شهر خرمشهر با تقدیر از  ۱۰۵ نفر از شرکت کنندگان به صورت حضوری و مجازی در سالن آمفی…